Wie zijn wij?

Velen onder ons kunnen zich moeilijk een leven zonder muziek voorstellen. Voor anderen, zoals voor heel wat van onze muzikanten, lijkt het wel of muziek op zijn minst even belangrijk is als de zuurstof in de lucht.

Muziek roept ook emoties op, maakt mensen blij of ontroert hen tot het diepste van hun wezen. Muziek is ook wat ons bindt – zonder muziek zouden we als vereniging niet bestaan en zou de hechte band die onder elkaar bestaat vervliegen.

Door de combinatie van jeugdig enthousiasme, een ontspannen en familiale sfeer en de gedrevenheid van onze dirigent slagen we er steeds weer in ons publiek aangenaam te verrassen met een gevarieerd programma van licht klassieke muziek, harmoniewerken, musical- en popwereld. Ook trachten we elke keer opnieuw fris uit de hoek te komen door nét niet te doen wat elke andere vereniging doet.