Sponsors

Elke vereniging heeft nood aan steun en niet alleen de muzikanten of medewerkers dragen hun steentje daartoe bij, maar ook sponsoring is zeer belangrijk.

Sponsor worden?

U krijgt van ons uiteraard ook iets terug voor uw engagement dat u met ons aangaat. O onze web-site en in het concert programmaboekje worden de sponsors gegevens vermeld op basis van logo’s en foto’s.